Stron: 17944 Ost. moderacja: 17 10 2023

Fundacja Oczy Serca

Pełna nazwa firmy
Fundacja Oczy Serca
Ulica, nr domu/nr lokalu
Awionetki RWD1 m. 31
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy, Poczta
03-982
Telefon komórkowy
607 290 790
NIP
1132876020
REGON
147181890
Województwo
Mazowieckie
  Link nie działa/spam ? Dodano: 13 06 2016 Wyświetleń: 774
Fundacja Oczy Serca została powołana do istnienia pod koniec marca 2014 r
Jest zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000503826.
Zrodziła się ona z potrzeby dzielenia się ze społeczeństwem wiedzą na temat osób
niewidomych i słabowidzących. O co chodzi? W naszym przekonaniu często to brak
doświadczenia w kontaktach z ludźmi z niepełnosprawnością jest przyczyną
nieprawidłowych postaw wobec nich.
Dlatego to niewidomy pedagog (obecnie prezes Fundacji) zaczął proponować różnorakim
placówkom, kształcącym i wychowującym dzieci i młodzież, warsztaty. Ich tematyką stały się
osoby niewidome i słabowidzące oraz ich życie, relacje między sobą i między nimi, a pozostałymi
członkami społeczeństwa. Dalekowzrocznym celem tych zajęć jest przyszła pełna integracja społeczeństwa.
"Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Tak mówi znane przysłowie.
Zatem integrujmy dzieci i młodzież, a będziemy mieli zintegrowanych dorosłych.
Nie wiadomo, czy możliwe jest osiągnięcie ideału pełnej integracji, ale do tego ideału dążmy.

Skąd nazwa Fundacji?
Czasami jest tak, że ci, którzy nie mają żadnych problemów ze wzrokiem, nie dostrzegają
drugiego człowieka, jego możliwości, potrzeb, marzeń i talentów. Czasami jest również tak,
że osoby z problemami wzrokowymi, potrafią dostrzec to, czego nie widzą ci pierwsi.
Jednakże brak wzroku nie gwarantuje dostrzegania tego, co niewidoczne dla oczu. Podobnie
dobry wzrok nie oznacza tego, że się nie będzie dostrzegać głębi.
Niezależnie od tego, czy ktoś ma czy nie ma problemów ze wzrokiem, musi dbać o oczy swojego
serca; oczy ciała to nie wszystko i często nie dostarczają nam prawdziwego
i pełnego obrazu rzeczywistości.
"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"
(Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę").

Tym się zajmujemy :

- Szeroko pojęta dbałość o interesy osób z dysfunkcją narządu wzroku i o interesy osób przewlekle chorych.
- Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z osobami prawnymi i osobami fizycznymi, działającymi albo planującymi podjęcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych łub na rzecz osób przewlekle chorych.
- Edukacja- zapoznawanie społeczeństwa z problematyką osób z dysfunkcją narządu wzroku.
- Edukacja- zapoznawanie społeczeństwa z problematyką osób przewlekle chorych.
- Szeroko rozumiane wsparcie (w tym pomoc społeczna) osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych niepełnosprawnością lub osób przewlekle chorych.
- Krzewienie wartości katolickich - zwłaszcza poszanowania dla każdego człowieka (od urodzenia aż do naturalnej śmierci), niezależnie od wyznawanych poglądów i cech indywidualnych
- Przyczynianie się do dialogu społecznego - pomiędzy osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi i pomiędzy różnymi grupami osób niepełnosprawnych.
- Przyczynianie się do likwidowania barier architektonicznych i społecznych.
- Wpływanie na postrzeganie przez społeczeństwo osób niepełnosprawnych i osób przewlekłe chorych.
- Zwiększanie wiedzy i kompetencji osób związanych z fundacją (w zakresie jej działalności) u członków zarządu Fundacji, członków rady Fundacji (w przypadku jej powołania), jej współpracowników oraz wolontariuszy.
- Wsparcie rozwoju duchowego, fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych.
- Wspieranie osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w funkcjonowaniu.
- Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec dzieci niewidomych i niedowidzących oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.
- Działalność na rzecz integracji społecznej dzieci niewidomych i niedowidzących, w tym wspieranie i propagowanie aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz promocja ich osiągnięć na tym polu.
- Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec dzieci niewidomych i niedowidzących.
- Pomoc dzieciom, które niedawno straciły wzrok w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.
- Pomoc dzieciom niedowidzącym w postaci propagowania zajęć terapii widzenia.

Komentarze

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii

fundacja dla dzieci

Do Fundacji należą i stanowią Radę Fundacji: Przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych, osoby fizyczne, które...

Dominik 1% podatku

Gimnastyka jest przede wszystkim ważna dla osób niepełnosprawnych fizycznie takich jak ja. Mam MPD, czyli mózgowe porażenie dziecięce, nie zważając na to jestem osobą gorliwie kroczącą ku celowi, korz...

Akademia Innowacji Społecznych

Akademia Innowacji Społecznych to działająca od 2007 roku organizacja pożytku publicznego podejmująca działania prospołeczne skierowane w szczególności do mieszkańców województwa podkarpackiego i świę...