Stron: 17954 Ost. moderacja: 17 10 2023

Podkategoria: charytatywne

fundacja dla dzieci

Do Fundacji należą i stanowią Radę Fundacji: Przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych, osoby fizyczne, które...

Dominik 1% podatku

Gimnastyka jest przede wszystkim ważna dla osób niepełnosprawnych fizycznie takich jak ja. Mam MPD, czyli mózgowe porażenie dziecięce, nie zważając na to jestem osobą gorliwie kroczącą ku celowi, korz...

Fundacja Oczy Serca

Fundacja Oczy Serca została powołana do istnienia pod koniec marca 2014 r
Jest zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000503826.
Zrodziła się ona z potrzeby dzielenia się ze społ...

Akademia Innowacji Społecznych

Akademia Innowacji Społecznych to działająca od 2007 roku organizacja pożytku publicznego podejmująca działania prospołeczne skierowane w szczególności do mieszkańców województwa podkarpackiego i świę...

Dodaj nową stronę do podkategorii charytatywne